Slaměná krize

Z deníku slaměného vdovce. Zvířátka trpí hlady. Kytičky trpí žízní. Honzík trpí hlady a žízní. Lednička je žalostně prázdná. Čokolády došly. Zmrzliny taky. Samotný toping na zmrzlinu se ukázal být velkou mňamkou. Ale už taky došel. Není tu nikdo, kdo by se o nás postaral. Jenom octomilkám se tu nějak záhadně začalo dařit. Terezko, kdypak se nám už konečně vrátíš? 🙂