Pozorovací checklist

Co už jsem všechno viděl a co bych ještě někdy rád viděl? Odškrtáváno a počítáno od léta 2023. Co se stalo předtím, jako by nebylo.

Slunce a Měsíc

Planety

     Merkur
Přechod Merkuru před Sluncem
13. listopadu 2032
Venuše
Venuše uprostřed dne vlastním okem
Fáze Venuše vlastním okem
Mars                                                          
Polární čepičky
Albedové útvary
Velká opozice Marsu
16. září 2035
Jupiter
Velká rudá skvrna
Galileovské měsíce
Stín některého měsíce na Jupiteru
Velká konjunkce Jupiteru a Saturnu
31. října 2040
Saturn
Saturn z boku „bez prstenců“
Rok 2025
Saturn v maximálním náklonu
Rok 2032
Cassiniho dělení
Měsíc Titan
Měsíc Rhea
Měsíc Iapetus
Měsíc Dione
Měsíc Tethys
4 měsíce Saturnu najednou
Titan, Rhea, Iapetus, Tethys
5 měsíců Saturnu najednou
Titan, Rhea, Iapetus, Dione, Tethys
Uran                                                          
Měsíc Titania
Měsíc Oberon
Neptun                                                    
Měsíc Triton

Trpasličí planety, planetky, komety

Trpasličí planeta Pluto                             
Trpasličí planeta Ceres
Planetka Pallas
Planetka Juno
Planetka Vesta
Kometa C/2023 P1 Nishimura
Kometa 12P/Pons-Brooks
Kometa 13P/Olbers
Červenec a srpen 2024
Kometa C/2023 A3
Tsuchinshan-ATLAS
Říjen 2024

Rozličné úkazy

Jasný bolid                                                      
Dopad meteoritu
Perseidy
11.–13. srpna
Leonidy
17.–18. listopadu, zejm. 2027–2029, 2033–2034
Geminidy
13.–14. prosince
Orionidy
21.–22. října
Kvadrantidy
3. ledna
Lyridy
22. dubna, zejm. 2042
Tauridy
4.–5. listopadu
Primární i sekundární duha
Sytě spojité přes celý oblouk
Vícenásobná duha
Polární záře (fotograficky)
Polární záře (vizuálně)
Zvířetníkové světlo
V období kolem rovnodennosti
Noční svítící oblaka
V letních měsících
Perleťová oblaka
Zelený záblesk
Zákryt hvězdy
Nova
Supernova
Start rakety
Přelet ISS
UFO 😉

Dvojhvězdy

Otevřené hvězdokupy a asterismy

Kulové hvězdokupy

M53                                                          
M54
M55
M56
M62
M68
M69
M70
M71
M72
M75
M79
M80
M107

Planetární mlhoviny

M57 Prstencová mlhovina
Ring Nebula, NGC6720
C6 Kočičí oko
Cat's Eye Nebula, NGC6543
C15 Blikající planetární mlhovina
Blinking Planetary, NGC6826
C22 Modrá sněhová koule
Blue Snowball, NGC7662
NGC6210 Želva
Turtle Nebula
NGC7027 Jewel Bug Nebula
C39 Eskymák
Eskimo Nebula, NGC2392
C55 Saturn
Saturn Nebula, NGC7009
C56 Skull Nebula
NGC246
C59 Jupiterův duch
Ghost of Jupiter, NGC3242
C63 Helix
Helix Nebula, NGC7293
M27 Činka
Dumbbell Nebula, NGC6853
M76 Malá činka
NGC650, NGC651
M97 Soví mlhovina
Owl Nebula, NGC3587
C2 Mlhovina Motýlek
Bow-Tie Nebula, NGC40

Mlhoviny

M1 Krabí mlhovina
M8 Laguna
M17 Omega
Labuť, Koňská podkova, Humr
M20 Trifid
M24 Hvězdné mračno ve Střelci
C4 Kosatec (NGC7023)
C11 Bublina (NGC7635)
C20 Severní Amerika (NGC7000)
Pelikán (IC5070, IC5067)
IC1805 Srdce
NGC281 Pacman
M16 Orlí mlhovina
NGC6611 Otevřená hvězdokupa
IC4703 Emisní mlhovina
Sloupy stvoření
C49 Rozeta
NGC2237
Západní polovina mlhoviny
NGC2238
HII oblast
C50
Otevřená hvězdokupa uprostřed mlhoviny, NGC2239, NGC2244
NGC2246
Světlý chomáč ve východní polovině mlhoviny
Řasová mlhovina
C33 Eastern Veil
NGC6992, NGC6995, Network Nebula, IC1340
C34 Western Veil
NGC6960, Koště čarodějnice, Witch's Broom, Finger of God
Pickeringův trojúhelník
NGC6974, NGC6979
M42 Mlhovina v Orionu
M42 Mlhovina v Orionu
Théta Orionis
Otevřená hvězdokupa Trapez
Temná mlhovina Rybí tlama
M43 De Mairanova mlhovina
Orionův komplex OMC-1
M42 Mlhovina v Orionu
M43 De Mairanova mlhovina
M78
IC434 Koňská hlava
Orionův molekulový oblak
Barnardova smyčka
NGC2024 Mlhovina Plamínek
Skupina mlhovin Běžec
NGC 1977, NGC1975, NGC1973
Mlhovina NGC2023
Mlhovina NGC2071
Otevřená hvězdokupa NGC1981
NGC2169 The 37 Cluster
Otevřená hvězdokupa NGC2112
Otevřená hvězdokupa NGC2194

Galaxie

M31 Galaxie v Andromedě
M32
Satelitní galaxie M31
M110
Satelitní galaxie M31
M33 Galaxie v Trojúhelníku
M64 Černé oko
Spící kráska, Šípková Růženka
C35 Coma B (NGC 4889)
C38 Jehlová galaxie
Slaneček, NGC4565
M74
M77
M83 Jižní větrník
M94
M104 Sombrero
M106
M108
M109
Siamská dvojčata
Butterfly Galaxies, Siamese Twins, NGC4567, NGC4568
Tykadla
Galaxie Antény, Antennae Galaxies, C60, C61, NGC4038, NGC4039
Skupina galaxií M51
M51 Vírová galaxie
M51b (NGC5195)
M63 Slunečnice
NGC5023
NGC5229
Skupina galaxií M101
M101 Galaxie Větrník
NGC5204
NGC5474
NGC5477
NGC5585
Skupina galaxií NGC5866
M102 Vřetenová galaxie
NGC5866
NGC5879
NGC5907
Triplet ve Lvu
M65
M66
Hamburger Galaxy
Sarah's Galaxy, NGC3628
Skupina galaxií M105
M105
NGC3384
NGC3389
Skupina galaxií Leo I. (Skupina galaxíí M96)
M95
M96
M105
NGC3384, NGC3371
NGC3299
NGC3377
NGC3412
NGC3489
Markarianův řetěz
M84
M86
Eyes Galaxies
NGC4435, NGC4438
NGC4458
NGC4461
NGC4473
NGC4477
Kupa galaxií v Panně
M49                             
M58
M59
M60
M61
M84
M85
M86
M87 Virgo A
M88
M89
M90
M91
M98
M99
M100
NGC4216
NGC4365
NGC4429
Eyes Galaxies
NGC4435, NGC4438
NGC4442
NGC4450
NGC4458
NGC4459
NGC4461
NGC4473
NGC4477
NGC4526
NGC4535
NGC4596
NGC4654
NGC4762
Skupina galaxií M81
M81 Bodeho galaxie
M82 Doutník
C7 (NGC2403)
C3 (NGC4236)
NGC2366
NGC2976
NGC3077

Nějakým způsobem důležité objekty

Mléčná dráha
Thuban
Hvězda, kterou měli Egypťané nad severním pólem.
Algol
První objevená zákrytová dvojhvězda. Paradox Algolu.
Delta Cephei
První cefeida.
Mý Cephei, Herschelova granátová hvězda
Prototyp hvězd typu Mý Cephei.
Mira Ceti, Omikron Ceti
Prototyp mirid.
61 Cygni, Besselova hvězda, Letící hvězda
První hvězda, u které se povedlo změřit paralaxu a určit její vzdálenost.
Barnardova šipka
Hvězda s nejrychlejším vlastním pohybem.
3C 273
Nejjasnější kvasar.
NGC3190
Galaxie, co mám na ploše počítače.
VV Cephei
Největší viditelná hvězda.
UY Scuti
Druhá největší viditelná hvězda.

Jižní obloha

Velký Magellanův oblak
Malý Magellanův oblak
Jižní kříž
Alfa Centauri
Omega Centauri (nejjasnější kulová hvězdokupa)
47 Tucanae (NGC104, druhá nejjasnější kulová hvězdokupa)
Kulová hvězdokupa NGC6752
Kulová hvězdokupa NGC6397
Mlhovina Tarantule
Mlhovina Uhelný pytel
Canopus (druhá nejjasnější hvězda jižní oblohy)
Toliman (třetí nejjasnější hvězda jižní oblohy)
Eta Carinae a obklopující mlhovina Carina (NGC 3372, C92)

Co už asi v tomhle životě nestihnu

Hybridní zatmění Slunce
Přechod Venuše před Sluncem
Halleyova kometa (1P/Halley)
Kometa Hale-Bopp (C/1995 O1)
Kometa Swift-Tuttle (109P)